Nettskolen språk

Fremmedspråk nivå III

Dette nettstedet er for elever som tar fremmedspråk III ved Nettskolen.Med Nettskolen har du mulighet for å lære deg et fremmedspråk på nivå IIII. Nettskolen tilbyr en opplæringspakke i fagene fransk III, spansk III og tysk III.