Nettskolen språk
Periodo B

Metas

En el periodo B nos vamos a centrar en las tradiciones en el mundo hispanohablante como por ejemplo el día de los muertos, la celebración de los carnavales, la navidad o la discutida fiesta en Pamplona de los Sanfermines. Además, veremos los cambios sociales en España durante el siglo XX y XXI, centrándonos en los derechos humanos. Nos centraremos en la lucha por los derechos de la mujer y los homosexuales.
En Gramática trabajaremos con el uso de los verbos reflexivos, el P. Imperfecto y el P. Indefinido y las expresiones hace y desde.
Metas del periodo B: 
Tener conocimiento sobre los siguientes temas:
 • Las tradiciones en el mundo hispanohablante
 • España y sus tradiciones (Viaje a España)
 • El día de los muertos
 • Los Carnavales de Orense y de Tenerife
 • Los Sanfermines
 • La fiesta del Sol
 • La Semana Santa
 • Cambios sociales en la España del siglo XX y XXI
 • La Navidad en el mundo hispano

Trabajar con:       
 • Trabajar con el tema: Tradiciones que cambian: Presenta y discute las diferencias sociales en las que vivían las mujeres o los homosexuales en la España del siglo XX y XXI, y como estas les afectaban.
Busca ejemplos que puedan dar luz a la situación.
 • Muntlig prøve på ca. 15 minutter
 • Utarbeid en 5-timers heldagsprøve på spansk. (Lørdag 19. november 2022)
Gramática:    
 • Verbos reflexivos
 • Preteritos en español
 • Uso de Hace og Desde 
 • Uso del verbo ir
Periodo B

Kompetansemål for perioden:

  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


 • muntlig gjøre rede for faglig relevante emner og begrunne egne synspunkter og refleksjoner, også spontant
 • lese og forstå et bredt utvalg tekster, også autentiske, om ulike emner og identifisere budskap, holdninger og språklige virkemidler
 • skrive klare og detaljerte tekster om faglig relevante emner og aktuelle saker og drøfte ulike holdninger, med og uten hjelpemidler
 • bruke hensiktsmessige språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
 • utforske og reflektere over et utvalg historiske, sosiale, miljømessige og politiske forhold i områder der språket snakkes
 • utforske og drøfte kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gjøre rede for virkemidler og noen stilarter og trender
 • gjøre rede for opplevelser og erfaringer i møte med personer og kunstneriske og kulturelle uttrykk i områder der språket snakkes