Nettskolen språk
Periodo D

Metas

En el periodo D nos vamos a centrar en la sociedad actual del mundo hispanohablante. En este periodo trabajaremos con diferentes temas asociados a la actualidad social y política de paises como España, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Cuba. Además estudiaremos el mundo indígena y su situación actual. 
En gramática trabajaremos con el uso de los adverbios en español.
Metas del periodo D: 
Tener conocimiento sobre los siguientes temas:
 • El mundo indígena en la actualidad.
 • España en la actualidad.
 • Colombia en la actualidad.
 • Argentina en la actualidad.
 • Chile en la actualidad.
 • Venezuela en la actualidad.
 • Cuba en la actualidad.

Trabajar con:       
 • Trabajar con el tema: Un inmigrante hispano en Noruega.  
 • Prueba oral
 • Prueba escrita de dinco horas en Horten vgs.

Gramática:   
 • Los adverbios en español.
Periodo D

Kompetansemål for perioden:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 
 • presentere egne erfaringer fra kontakt med personer, organisasjoner eller miljøer fra målspråksområdet
 • muntlig gjøre rede for faglig relevante emner og begrunne egne synspunkter og refleksjoner, også spontant
 • lese og forstå et bredt utvalg tekster, også autentiske, om ulike emner og identifisere budskap, holdninger og språklige virkemidler
 • skrive klare og detaljerte tekster om faglig relevante emner og aktuelle saker og drøfte ulike holdninger, med og uten hjelpemidler
 • bruke hensiktsmessige språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
 • utforske og reflektere over et utvalg historiske, sosiale, miljømessige og politiske forhold i områder der språket snakkes
 • utforske og drøfte kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gjøre rede for virkemidler og noen stilarter og trender
 • gjøre rede for opplevelser og erfaringer i møte med personer og kunstneriske og kulturelle uttrykk i områder der språket snakkes