Nettskolen språk
Periodo D

Trabajo escrito del periodo D


Oppgave for periode D  

 • Leveringsfrist: Fredag 27.04, kl. 23.00  

 • Leveres i Teams i mappen ”Innleveringer”; ”Oppgave D”  

 • Det gis karakter 1-6, som er en del av standpunktkarakteren.  

 • Alle hjelpemidler er tillatt. Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt, og beregnes ikke som hjelpemiddel.        

Oppgaven for periode D er følgende:  
       
En spansk avis har kontaktet deg, siden du er så god i spansk, og ønsker at du skal skrive en reportasje med tittelen: “Un inmigrante hispanohablante en Noruega”  
      
Reportasjen skal dekke en dobbeltside i avisen, inkludert bilder. Hver side skal ha to kolonner med tekst. I tillegg skal det være en faktaboks på siste side, men hovedinformasjonen.         

Avisen gir deg frihet til å velge struktur og innhold, men ønsker at reportasjen likevel må inneholde følgende:     

 • Et intervju med en spansktalende person som er bosatt i Norge. (Det anbefales at du finner en person på egenhånd. Om du ikke finner noen, kan du spørre muntliglærer eller Marius om hjelp).   
         

 • Selve intervjuet skal være en del av reportasjen, med spørsmål og svar.   
     

 • Hovedfokus i reportasjen skal være hvorfor personen har flyttet til Norge (jobb, kjærlighet, studie, politikk osv.)  
     

 • Det må komme frem forskjeller og likheter mellom Norge og hjemlandet til vedkommende.

Veiledning for å komme i gang:    


o   Hva en reportasje er, kan du lese om her.     

o   Hvordan lage en reportasje, kan du lese om her.   

o   Eksempel på avisreportasje, finner du her.   

Trabajo escrito del periodo D

Criterios de evaluación

Aquí abajo puedes ver los criterios de avaluación a tener en cuenta.