Nettskolen språk
La literatura y el arte en el Mundo Hispanohablante

Trabajo escrito del periodo C


Spansk III: Oppgave for periode C

 • Leveringsfrist: Fredag 17.02, kl. 23.00 

 • Leveres i Teams i mappen ”Innleveringer”; ”Oppgave C”

 • Det gis karakter 1-6, som er en del av standpunktkarakteren.

 • Alle hjelpemidler er tillatt. Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt, og beregnes ikke som hjelpemiddel.

 

Oppgaven for periode C er følgende:

Med utgangspunkt i novellen El Coronel no Tiene Quien le Escriba av Gabriel García Márquez, skal du velge og presentere ett av temaene som står listet opp under, og knytte det til personene i novellen.    

 • Kjærlighet

 • Ensomhet

 • Solidaritet
   

Krav til besvarelsen:  

 • Oppgaven skal bygge på sitater fra novellen for å belyse tematikken. Du skal begrunne hvorfor du har valgt disse sitatene, og skal komme med egne fortolkninger og meninger.

 • Det skal brukes preposisjoner på en variert og hensiktsmessig måte.

 • Husk å følge retningslinjene for oppgaveskriving i forhold til å henvise og sitere til kilder.   
   
   
   

Link til novellen: 

  El Coronel no Tiene Quien le Escriba
 


Link til presentasjon om oppgaveskriving:
 
 Hvordan skrive en god oppgave


Trabajo escrito del periodo C

Criterios de evaluación

Aquí abajo puedes ver los criterios de avaluación a tener en cuenta.