Nettskolen språk
Periodo B

Prueba oral del periodo B

Trabajo oral.

¿Cuándo?: Presentación en la clase digital la semana 46. 

Se da nota de 1 a 6.

Om oppgaven

I løp av uke 43 skal elevene jobbe sammen to og to med en større oppgave, som skal resultere i en video, som skal presenteres i det digitale klasserommet i uke 46. Presentasjonen skal sendes til Marius på e-post eller i Teams senest fredag 10.11. Elevene skal velge et sted, en ting, en person, noe kulturelt, eller et fenomen som skal filmes og belyses. Elevene får hele reisen til å samle materiale, og får tid til å bearbeide stoffet til et ferdig produkt under veis og etter hjemkomst. Det skal legges til kommentarer på spansk og tekstes på norsk

Vurdering:

Det vil bli gitt en muntlig karakter 1-6 i etterkant av presentasjonen, som blir en del av underveiskarakteren.

Rammer for oppgaven

Oppgaven er følgende:

Lag en film der dere presenterer en person, en hendelse, et byggverk, et kunstverk ol., som dere har fått kjennskap til i løp av studieturen til Spania. Det kan også være noe kulturelt eller samfunnsmessig som er typisk for stedene dere har besøkt.

Det er opp til dere hvilket fokus det skal være i filmen, men den skal likevel inneholde geografiske forhold, tidsrammer og hvilken betydning temaet har hatt eller har i det spanske samfunnet eller verden.

Det skal legges til kommentarer på spansk, som skal oversettes og tekstes på norsk.

Alle hjelpemidler er tillat, med unntak av oversettelsesprogrammer. Det vil bli gjort en helhetlig vurdering av videoen. Både det språklige og krea-tive nivået i filmen vil bli vektlagt. Også utforming og design vil være viktig som en del av formidlingsegenskapene.

Periodo B

Ejemplos de videos realizados por alumnos de español III

Abajo podéis ver cuatro ejemplos de este trabajo realizados por alumnos en años anteriores.

Periodo B

Vurderingskriterier

Her kan du lese vurderingskriterier for den muntlige oppgaven.